نوع محصول

کدمحصول

مشخصات

گروت معمولی آراد

 AG-1

دانه بندی 2-0

مقاومت تا 55 مگاپاسکال

گروت انبساطی ویژه

 AG-S

دانه بندی 3-0

مقاومت تا 750kg/cm2

گروت انبساطی فوق ویژه

 AG-Es

دانه بندی 5-0 و 3-0

مقاومت تا 900kg/cm2

گروت الیافی

 AG-F

دانه بندی 3-0 

مقاومت فشاری تا 800kg/cm2

گروت الیافی ویژه

 AGF+

دانه بندی 9-0

مقاومت فشاری تا 1000kg/cm2

ملات آماده

 AG2U

پاکت‌های 10و 25 کیلوگرم

آماده برای مصرف

گروت ترکیبی

 AGMX

درقوطی 2و 5 کیلوگرم

جهت اصلاح کاستی‌های بتن

گروت اپوکسی120

 AGPX

بسته بندی 13 کیلوگرم

3جزئی مقاومت 120مگاپاسکال

گروت اپوکسی 95

 AGEP64

بسته بندی 20 کیلوگرم

مقاومت فشاری 95 مگاپاسکال

(اکونومیک) گروت اپوکسی 70

 AGPX42

بسته بندی 21 کیلوگرم

چهارجزئی مقاومت 70مگاپاسکال

چسب بتن

 AG30a

 بسته بندی 20 کیلوگرم

 

چسب کاشی و سرامیک

AGTA

پاکت‌های 10و20 Kg

 

انواع روان کننده

 Plasticiser

 

 

انواع فوق روان کننده

 Super Plasticiser

 

آنتی فریزهای بتن

 آنتی فریز

 

 

اسپیسرهای پلاستیکی

 اسپیسر

 

 

ملات های ترمیمی پایه سیمانی

 ملات ترمیمی

 

 

ملات های آب بند پایه سیمانی

 ملات آب بند

 

 

 

 img 1img 2img 3